Ogólnopolski protest nauczycieli i pracowników oświaty 14.10.2015 - zdjęcia

Odsłony: 3571

Koleżanki i Koledzy!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom manifestacji - nauczycielom, pracownikom szkolnej administracji i obsługi za udział w pikiecie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w ramach Nauczycielskiego Dnia Protestu.

Dziękujemy za zaangażowanie i solidarność zawodową!

Dziękujemy również tym Koleżankom i Kolegom, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć czynnego udziału w pikiecie, ale wspierali nas kierując słowa poparcia bezpośrednio do Sekretariatu Zarządu Głównego ZNP.

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

foto by Wiesława Wilgocka

wawa_pazdziernik_2015_10.jpg wawa_pazdziernik_2015_11.jpg wawa_pazdziernik_2015_12.jpg

wawa_pazdziernik_2015_13.jpg wawa_pazdziernik_2015_14.jpg wawa_pazdziernik_2015_15.jpg

wawa_pazdziernik_2015_16.jpg wawa_pazdziernik_2015_17.jpg wawa_pazdziernik_2015_18.jpg

wawa_pazdziernik_2015_20.jpg wawa_pazdziernik_2015_21.jpg wawa_pazdziernik_2015_22.jpg

wawa_pazdziernik_2015_23.jpg wawa_pazdziernik_2015_24.jpg wawa_pazdziernik_2015_25.jpg

wawa_pazdziernik_2015_26.jpg wawa_pazdziernik_2015_27.jpg wawa_pazdziernik_2015_28.jpg

wawa_pazdziernik_2015_29.jpg wawa_pazdziernik_2015_30.jpg wawa_pazdziernik_2015_31.jpg

wawa_pazdziernik_2015_32.jpg wawa_pazdziernik_2015_33.jpg wawa_pazdziernik_2015_34.jpg

wawa_pazdziernik_2015_36.jpg wawa_pazdziernik_2015_37.jpg wawa_pazdziernik_2015_38.jpg

wawa_pazdziernik_2015_39.jpg wawa_pazdziernik_2015_41.jpg wawa_pazdziernik_2015_42.jpg

wawa_pazdziernik_2015_43.jpg wawa_pazdziernik_2015_44.jpg wawa_pazdziernik_2015_45.jpg

wawa_pazdziernik_2015_46.jpg wawa_pazdziernik_2015_47.jpg wawa_pazdziernik_2015_48.jpg

wawa_pazdziernik_2015_49.jpg wawa_pazdziernik_2015_50.jpg wawa_pazdziernik_2015_51.jpg

Galeria zdjęć ze strony ZNP -> tutaj

protest2015