Dyżur prawny

Informujemy, że w dniu 15 i 29 stycznia odbędzie się dyżur prawny. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem ZNP w PŁ nr tel. 21-00

Biuro ZNP w Politechnice Łódzkiej

90-924 Łódź; ul. Żwirki 36

 http://znp.p.lodz.pl 
 tel. (42) 631 21 00, (42) 636 40 09