W części tej będziemy systematycznie publikowac materiały historyczne dotyczące ZNP w PŁ. Zapraszamy wszystkich chętnych do nawiązania współpracy i przesyłanie materiałów archiwalnych celem publikacji na naszej stronie. Materiały poniższe pochodzą z opracowania jakiego dokonał kolega Donat Lewandowski z okazji Jubileuszowej Konferencji ZNP w PŁ w roku 2015.