Lata 1950 - 1980

Materiały poniższe pochodzą z opracowania jakiego dokonał kolega Donat Lewandowski z okazji Jubileuszowej Konferencji ZNP w PŁ w roku 2015.

Samodzielny Związek Nauczycielstwa Polskiego Politechniki Łódzkiej rozpoczął działanie od 25 marca 1950 roku, kiedy to na walnym zebraniu wyłoniono Zarząd i Prezydium.

   Funkcję Prezesa powierzono wybitnemu matematykowi prof. Zygmuntowi Charzyńskiemu (1950-1951).

   ZNP liczył wtedy 291 członków, co stanowiło 55 % ogółu pracowników.

 

Kolejnymi Prezesami ZNP Politechniki Łódzkiej w latach 1950 – 1980 byli:

 1. Prof. Zofia Wendorff (1951-1952)
 2. Prof. Romuald Zawadzki (1952-1954)
 3. Prof. Jerzy Kroh (1954-1955)
 4. Prof. Edward Szwarcsztajn (1955-1956)
 5. St. Wykł. Włodzimierz Horwatt (1956-1957)
 6. Prof. Włodzimierz Surewicz (1958-1959)
 7. Prof. Włodzimierz Krysicki (1959-1961)
 8. Prof. Jan Werner (1962-1965)
 9. Prof. Juliusz Zakrzewski (1965-1966)
 10. Prof. Włodzimierz Merc (1966-1968)
 11. Prof. Zdzisław Haś (1968-1972)
 12. Doc. Ryszard Przybylski (1972-1976)
 13. Dr Roman Ratajczyk (1976-1980)
 14. Dr Jan Wasiak (1980)

 

Zakres i charakter działalności ZNP PŁ w latach 1950-1980 można poznać analizując niżej zamieszczoną tablicę.

historia01