Lata 1981 - 1983

Materiały poniższe pochodzą z opracowania jakiego dokonał kolega Donat Lewandowski z okazji Jubileuszowej Konferencji ZNP w PŁ w roku 2015.

Działalność związków przerwał ogłoszony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny.

W latach 1981- 1983 rolę związków przejmuje Rektorska Komisja Socjaln.

Członkowie zawieszonych związków mogą działać w Rektorskiej Komisji Socjalnej, powołanej 19 stycznia 1982 roku przez Magnificencję Rektora PŁ prof. Jerzego Kroh.

Przewodniczącym Komisji został nasz zasłużony związkowy kolega dr inż. Tadeusz Sulikowski.

Komisję stanowiło 11 podkomisji, którymi kierowali doświadczeni społecznicy z ZNP i NSZZ Solidarność. Swe owocne funkcjonowanie komisja zakończyła 31 marca 1983 roku.

Obszerne sprawozdanie Przewodniczącego, zawierające wyczerpujący opis problematyki, którą zajmowała się komisja, znajduje się w archiwum ZNP w PŁ.