Lata 1983 - teraz

Materiały poniższe pochodzą z opracowania jakiego dokonał kolega Donat Lewandowski z okazji Jubileuszowej Konferencji ZNP w PŁ w roku 2015.

Od 1983 roku funkcjonuje obecny związek o nieco zmienionej nazwie „ZNP w PŁ” (wcześniej był to „ZNP PŁ”). Obecny związek różni się od poprzedniego posiadaniem osobowości prawnej (nie ma zwierzchnictwa „centrali”).

     Współpraca dwóch grup inicjatywnych - pierwszej kierowanej przez dra Kazimierza Wojciech Pycia i drugiej pracującej pod kierunkiem dra Zygmunta Szumskiego, doprowadziła do rejestracji w dniu 28 grudnia 1982 roku, Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Pracowników PŁ. Przewodniczącym Komitetu był dr Kazimierz Wojciech Pyć.

Pierwsze walne zebranie członków Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Łódzkiej odbyło się 18 marca1983 roku.

 Jednak ze względu na rezygnację niektórych Kolegów wybranych do władz Związku na tym zebraniu, w dniu 12 kwietnia odbyła się II część zebrania, na której dokonano ponownego wyboru władz.

     W skład 15 osobowej Rady Związku weszli: W. Fiks, T. Huk, D. Kaniewska, Donat Lewandowski, R. Mamenas, H. Messinger, J. Niezgoda, F Oryński, W. Przygocki, A. Radłowska, Z. Rutkowski, W. Staszewski, J. Stołowska, A. Tłoczek, B. Zychla.

Spośród Rady Wybrano Przewodniczącego w osobie dra inż. Donata Lewandowskiego.

Społecznym Inspektorem Pracy został J. Niezgoda.

   Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie:    

   W. Jędrzejewski, H. Małysa, T. Sulikowski.

   Na zebraniu zmieniono przyjętą przez Komitet Założycielski nazwę związku, na Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej.

   Związek o tej nazwie, zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim 16 maja 1983 roku.

 

 Archiwalna lista osób, które jako pierwsze wpisały się na listę.

historia03

 

 

 

Utworzonym w 1983 roku Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej kierowali:

  1. Dr inż. Donat Lewandowski (1983 - 1989).
  2. Dr inż. Włodzimierz Sitek (1989 - 1994).
  3. Dr Maria Bielawska (1994 - 2001).
  4. Prof. Władysław Rzymski (2001 - 2007).
  5. Dr inż. Andrzej Strzelecki (2007 - 2010).
  6. Dr inż. Barbara Kościelniak - Mucha (od 2010).