Akcje związkowe, informacje

logo znpZwiązek Nauczycielstwa Polskiego w PŁ zaprasza 16 października na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W Sali Lustrzanej Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji (ul. Piotrkowska 266) w najbliższy wtorek odbędzie się uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowana od lat przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej.

- Świętowanie tego szczególnego dnia jest okazją do złożenia podziękowań nauczycielom akademickim oraz wszystkim pracownikom uczelni za trud włożony w szeroko pojęte: edukację i wychowanie. Integralną częścią imprezy o atrakcyjnej oprawie – z koktajlem i koncertem muzycznym -  jest spotkanie z członkami ZNP odchodzącymi na emeryturę, których żegna się kwiatami, odprawą emerytalną i najlepszymi życzeniami - informuje  dr Barbara Kościelniak-Mucha, prezes ZNP w PŁ.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 16.00. Koncert zaplanowano na godz. 17.15.

Nowe dziedziny i dyscypliny - tabela --> tutaj.

 

 

Rozpoczął się kolejny etap konsultacji projektów rozporządzeń  do Konstytucji dla Nauki, która zacznie obowiązywać już od 1 października 2018 roku.

Dalszy ciąg na stronie Ministerstwa -> tutaj.

 

 

fit profit kregle

fit profit bilard

9 sierpnia 2018 roku wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przesłał rektorom uczelni list z podziękowaniami za zaangażowanie w prace nad Konstytucją dla Nauki.

Konstytucja dla Nauki podpisana przez Prezydenta RP. Oznacza to, że wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r. Więcej informacji na stronie -> http://konstytucjadlanauki.gov.pl/konstytucja-dla-nauki-z-podpisem-prezydenta-rp

 Treści ustaw przesłane przez Senat do podpisu (pdf):

 

 

"Konstytucja dla Nauki zyskała poparcie polskiego parlamentu – głosowało za nią 233 posłów. W przyszłym tygodniu ustawą zajmą się senatorowie, potem będzie oczekiwać na podpis Prezydenta RP. Reforma, której domagało się od lat środowisko akademickie, ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości. Jest pierwszą od lat kompleksową zmianą podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią."

dalszy ciąg na stronie MNiSW-> tutaj.

Treść uchwalonej przez Sejm ustawy (która teraz trafi do Senatu) -> tutaj.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce -> tutaj.

 

 

Komunikat MNiSW z 25 maja 2018

"Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z niepokojem obserwuje interpretacje organów skarbowych w zakresie stosowania przez nauczycieli akademickich podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Sytuacja ta budzi w pełni uzasadnione obawy środowiska akademickiego co do utraty możliwości korzystania przez nauczycieli akademickich z takiego rozwiązania.

Specyfika działalności uczelni oraz zakres zadań określonych dla zatrudnionych w nich osób sprawia, że ustalenie konkretnej wartości wytworzonego utworu może okazać się niezwykle utrudnione, bądź wręcz niemożliwe. Problematyczną kwestią jest każdorazowe określanie honorarium/wyceny z udokumentowanego wytworzenia utworu, który stanowi pochodną realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków określonych dla pracownika zatrudnionego na danym stanowisku.

Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozostaje w roboczym kontakcie z Teresą Czerwińską - Ministrem Finansów w celu wypracowania w przyszłym tygodniu rozwiązania umożliwiającego stosowanie przepisów prawa w powyższym zakresie w ramach jednolitych, klarownych i w pełni zrozumiałych zasad."