Skład Komisji Związkowych

Kadencja  2019  -  2024


członkowie ZNP PŁ w Komisjach Socjalnych PŁ

w Komisji ds. Wypoczynku Pracowników

Agnieszka Wonia

Konrad Stefański

Piotr Masłochaw Komisji ds. Dzieci i Młodzieży

Piotr Słoma

Agnieszka Adamczykw Komisji ds. Mieszkaniowych

Witold Staszewski

Radosław Mostowski

 


w Komisji ds. Zapomóg dla Pracowników i Emerytów

Małgorzata Kupczyńska

Alicja Biel-TyralskaKomisje Związkowe ZNP PŁ


Ds. Pomocy Koleżeńskiej
Elżbieta Radaszewska i Dariusz Hantsz