Ogólnopolski protest nauczycieli i pracowników oświaty 14.10.2015 - zdjęcia

Koleżanki i Koledzy!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom manifestacji - nauczycielom, pracownikom szkolnej administracji i obsługi za udział w pikiecie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w ramach Nauczycielskiego Dnia Protestu.

Dziękujemy za zaangażowanie i solidarność zawodową!

Dziękujemy również tym Koleżankom i Kolegom, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć czynnego udziału w pikiecie, ale wspierali nas kierując słowa poparcia bezpośrednio do Sekretariatu Zarządu Głównego ZNP.

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

foto by Wiesława Wilgocka

Galeria zdjęć ze strony ZNP -> tutaj

protest2015