Konferencja ZNP w PŁ czerwiec 2016 Konopnica

11 czerwca 2016 roku odbyła się Konferencja Rady ZNP w PŁ na temat zagrożeń psychospołecznych w uczelniach wyższych, metod ich zapobiegania oraz prób wdrażania stosownych procedur.

Temat ten został podjęty przez ZNP w PŁ ze względu na nastęujące fakty:

  • nasilenie się ilości spraw o charakterze mobbingu, dyskryminacji i innych przejawów nadużycia władzy organizacyjnej w uczelniach,
  • konieczność zapobiegania w/w zjawiskom przez pracodawcę,
  • bezradność proceduralna w w/w sprawach,
  • rozwiązania europejskie - Europejska Karta Naukowca (mediator),
  • coraz częstsze badania, opracowania naukowe i konferencje na ten temat,
  • uaktualnienie pojęć bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • uwarunkowania ustawowe, między innymi ustawowy nadzór związków zawodowych nad w/w problemami,
  • brak dostępu do informacji skutkujący powiązaniami krzyżowymi,
  • tendencja do "unikania" problemu.

Wszystkie te niepokojące zjawiska były omawiane na Konferencji Konwentu Rzeczników Dyscyplinarnych pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - więcej informacji --> tutaj.

W związku z tym istnieje pilna potrzeba zmian postaw w obecnej praktyce zarządzania uczelnią gdyż zarządzanie jakością to także zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie konfliktem. Należy więc ustalić i realizować rzeczowe procedury przeciwdziałające patologiom organizacyjnym oraz skoncentrować się na rzetelności oceny własnych postaw, na jasnych komunikatach potępiających akty agresji oraz przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Istotne jest np. powołanie instytucji mediatora akademickiego (rzecznika, osoby niezależnej, neutralnej, do której można by się zwracać w sposób nieformalny, poufny o pomoc w sprawach dotyczących uczelni i jej społeczności) lub odpowiednich zespołów do rozwiązywania problemów mobbingu, dyskryminacji i innych przejawów nadużycia władzy organizacyjnej (na przykład Komisji do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi).

Główną prelegentką była koleżanka Aneta Trojanowska, Prezes Rady Uczelnianej Organizacji Związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wygłosiła ona referat pt.: "Zapobieganie zagrożeniom psychospołecznym i procedury antymobbingowe w akademickim środowisku pracy". Jej olbrzymie doświadczenie pozwoliło w jasny sposób naświetlić problemy związane z zagrożeniami psychospołecznymi na uczelniach. Podzieliła się też z uczestnikami Konferencji praktyczną wiedzą na temat wdrażania procedur antymobbingowych. W panelu dyskusyjnym udział wzięli zaproszeni goście, między innymi rektor elekt prof. Sławomir Wiak, który wykazał się dużą znajomością omawianych problemów.

Oprócz tematów związanych z zagrożeniami psychospołecznymi Konferencja była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń z koleżanką Anetą Trojanowską - przedstawicielem ZNP przy Uniwersytecie Śląskim. Wierzymy, że zaowocuje to dalszymi kontaktami i wzajemną współpracą w sprawach związkowych.

konopnica2016

 Więcej zdjęć w zakładce Galeria ->link.

 

 

PRACOWNICY 445x125

   

TEATRY - oferta na styczeń 2018
piątek, 17, listopad 2017
Zapraszamy do: Teatru Arlekin dzieci oraz dorosłych: Dla dzieci: „PASTORAŁKA DLA WOŁA I OSŁA”  10 grudnia (niedziela) godz. 12:00 cena 22 zł ( po spektaklu wejście za  kulisy)...
Read More...
Dzień Edukacji Narodowej 2017
sobota, 11, listopad 2017
10 października 2017 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej uczcił jako jedyny na uczelni Dzień Edukacji Narodowej – święto całej oświaty i szkolnictwa wyższego...
Read More...
TEATR Arlekin, Jaracza i Wielki zapraszają
czwartek, 09, listopad 2017
Teatr Arlekin dla dzieci oraz dorosłych: Dla dzieci: „SZART CHŁOPIEC” 19 listopada (niedziela) godz. 12:00 cena 18 zł „KRAWIEC NITECZKA” 3 grudnia (niedziela) godz. 12:00 cena 18 zł...
Read More...
KULIG Beskid Śląski Żywiec 20 - 21 stycznia 2018
czwartek, 02, listopad 2017
Zapraszamy na  Kulig + Beskid Śląski + Żywiec w dniach 20 – 21 stycznia 2018 r. Dzień 1   20 stycznia 2018 Spacer po Cieszynie – Mały Wiedeń: wzgórze zamkowe (romańska...
Read More...
Wycieczka autokarowa 30.04 - 06.05 2018 Litwa - Łotwa - Estonia - Helsinki
czwartek, 02, listopad 2017
ZNP w PŁ  Zaprasza na wycieczkę 30.04.2018 – 06.05.2018 Litwa - Łotwa - Estonia - Helsinki PROGRAM: Dzień 1   30.04.2018    Wyjazd w godzinach nocnych. Dzień...
Read More...
Dyżur prawny - listopad 2017
poniedziałek, 30, październik 2017
Uprzejmie zawiadamiamy o terminach dyżurów prawnika w listopadzie br.: 14 listopada i 28 listopada (wtorki)  w godz. 13 – 15. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny....
Read More...
Wycieczka do Ceramilandii 21 października 2017
niedziela, 22, październik 2017
21 października ZNP w PŁ zorganizował wycieczkę do CERAMILANDII. Na miejscu było zwiedzanie wystawy ceramiki, pokaz procesu produkcji ceramiki, warsztaty dydaktyczno-ceramiczne oraz malowanie i...
Read More...
FOTO - Ceramilandia 21 października 2017
niedziela, 22, październik 2017
21 października ZNP w PŁ zorganizował wycieczkę do CERAMILANDII. Na miejscu było zwiedzanie wystawy ceramiki, pokaz procesu produkcji ceramiki, warsztaty dydaktyczno-ceramiczne oraz malowanie i...
Read More...
Galeria Politechnika - wernisaż Urszuli Klechty
piątek, 20, październik 2017

KINO - MORDERSTWO w ORIENT EXPRESS
czwartek, 12, październik 2017
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO w POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ Zaprasza do Kina Silver Screen na film MORDERSTWO w ORIENT EXPRESS 24 i 27 listopada 2017 Początek seansu godz. 18:30-19:00; Zapisy i...
Read More...